Home

Welkom bij de Academie voor Sociometrie.

Deze site is onder constructie

De Academie is een initiatief van Jacomien Ilbrink – de Visser in samenwerking met Huub van Kempen, Aggie Raeven en Elsbeth Hey.

De Academie, met haar specialisatie op Sociometrie, vormt een aanvulling op andere opleidingen waar Sociometrie soms (onbewust) een onderdeel vormt, maar waar dit vaak maar slechts zijdelings besproken wordt.

Sociometrie gaat over het inzichtelijk maken van de relaties en geeft trainers en groepscoaches een prachtig instrument om groepsleden snel met elkaar in contact te laten komen en het onderlinge vertrouwen snel te laten groeien.

Sociometrie is ontwikkeld in de eerste helft van de 20e eeuw door Jacob Levy Moreno en geeft ons een theoretisch- en praktisch kader om inzicht te krijgen in de groepsdynamiek. De interventietechnieken die je hier leert stellen je instaat om groepen sneller tot ontwikkeling te laten komen.
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

%d bloggers op de volgende wijze: